ஏன் பிறக்கிறோம் என்றும்,யாராக பிறக்கிறோம் என்றும் தெரியாமல்,அறியாமல் பிறப்பது தவறல்ல.அதுவே பிரபஞ்ச நியதியும் கூட.ஆனால் ஏன் பிறந்தோம் ஏன் வாழ்ந்தோம் என்று அறியாமலும் யாருக்கும் அறிவிக்காமலும் இறந்து போவதே தவறு என்று கூற வேண்டும்.பிறப்பு என்பது ஒரு சம்பவம், ஆனால் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையிலான வாழ்க்கையை நாம் வாழும் விதம், நம் இறப்பை சரித்திரமாக மாற்ற வேண்டும். அப்படி வாழ்ந்த, வாழ்கின்றவர்களே சுற்றும் பூமியின் நினைவு புத்தகத்தில் சரித்திர புருஷர்களாக எழுதி வைக்கப்படுகிறார்கள் நண்பர்களே! ஏதோ பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இருக்கும் வரை இருந்து விட்டு போவோம் என்று நினைப்பவன் சோம்பேறி மட்டுமல்ல முட்டாளும் கூட. மீண்டும் நமக்கு இதே போல் ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குமா?? அப்படி கிடைத்தால் அது இப்பிறவி போல் முழுமையானதாக தான் அமையுமா?? இன்னும் அறிந்துக் கொள்ளப்படாத பிரபஞ்ச ரகசியங்களில் இதுவும் ஒன்று!! ஆக நிச்சயமற்ற மறுபிறவியிலா நீங்கள் சாதிக்க காத்திருக்கிறீர்கள்??!!😌 இந்த பூமிக்கு நாம் வந்த பயணம் சிறியது. பயண காலம் முடிவதற்குள் வந்த பயணத்தின் நோக்கம் அறிந்து பாதையில் நம் சுவடுகளை பதித்து செல்வோம்.மாற்றங்கள் காணும் உலகிலே மாறாது நம் பெயர் நிலைக்க மாற்றம் செய்வோம் நண்பர்களே!!👍

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s